Historia Sanatorium

Budynki sanatorium zostały wybudowane w latach 1876 i 1900 i należą do obiektów zabytkowych. Figurują w wykazie zabytków Dolnego Śląska. Sanatorium natomiast funkcjonuje od ponad 60 lat.

Do roku 1980 w branży chemicznej pracowników reprezentował Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików, który za czasów swojej działalności zajmował się obok spraw pracowniczych i związkowych sprawami socjalnymi rozwijając działalność socjalną, zdrowotną, kulturalną i sportową. W tym okresie pozyskano wiele obiektów socjalnych. Do jednego z takich obiektów należały obiekty dzisiejszego Sanatorium „Chemik”. Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików rozpoczął rozmowy z Zarządem FWP w roku 1955 celem przejęcia budynków. W 1956 roku powstało Sanatorium Chorób Zawodowych natomiast 9 lat później w dniu 15 paĽdziernika 1965r. podpisano porozumienie, na mocy którego Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików, przejął od FWP obiekty położone przy ul. Wojska Polskiego 13-15-17-19 i stał się prawnym zarządcą tego majątku. Pierwszy turnus kuracjuszy oficjalnie przyjechał 8 listopada 1958 roku.

Na bazie obiektów utworzono Sanatorium Chorób Zawodowych Związku Zawodowego Chemików, które prowadziło działalność sanatoryjną dla pracowników zakładów pracy branży chemicznej. Na terenie ok. 15.000 m2 zlokalizowane były obydwa budynki sanatoryjne, tereny do leżakowania i gimnastyki rekreacyjnej oraz zadaszona wiata do organizowania imprez na świeżym powietrzu.

Na początku lat 80-tych, kiedy działalność związkowa została zawieszona, majątkiem zarządzał, przez okres 3 lat Likwidator majątku Związku Zawodowego Chemików, który po zarejestrowaniu Federacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 25 października 1983r. przekazał majątek Sanatorium, gdyż z mocy prawa Federacja stała się następcą Związku Zawodowego Chemików. Tak więc sanatorium „Chemik” był zarządzany przez Federację i jej poprzednika prawnego blisko 43 lata. 

Bardzo ważnym momentem dla Sanatorium była data 16 października 2007 rok. W dniu tym po 10 latach, 10 miesiącach i 3 dniach gmina Duszniki-Zdrój przekazała notarialnie nieruchomość na rzecz Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce. Od tej daty Federacja była nie tylko Zarządcą Sanatorium „Chemik” ale też jego Właścicielem.

Od 1990 roku nazwa Sanatorium uległa zmianie na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik”, który w roku 2012 został przekształcony w Spółkę i od tamtej pory funkcjonuje pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od roku 2012 wykonano w obiekcie wiele prac remontowych i modernizacyjnych, jednak Zarządzający nie spoczęli na laurach i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w latach 2022 i 2023 przeprowadzono po raz kolejny modernizację pokoi, dzięki której ich standard został ujednolicony i znacznie podniesiony.

W tym roku nastąpiła kolejna istotna zmiana, mianowicie od listopada 2023 Właścicielem i tym samym Zarządcą Sanatorium „Chemik”  jest Spółka akcyjna Optima Medycyna - Lider usług medycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej na terenie Opolszczyzny.

20 lat doświadczeń osób Zarządzających, rozwoju i poznawania potrzeb pacjentów z całą pewnością pozwoli na dalszy rozwój Sanatorium „Chemik” - już dziś bowiem planowane są istotne inwestycje.

 

Kalendarium

 

 • 1956 r. Powstanie Sanatorium Chorób Zawodowych
 • 08.11.1958 r.  I turnus kuracjuszy
 • 31.05.1988 r. Rozpoczęcie budowy łącznika między 2 i 3 pawilonem
 • 13.12.1996 r. Rozpoczęcie procesu uwłaszczenia Sanatorium
 • 2005 r. Podpisanie umów ze wszystkimi Oddziałami NFZ
 • 17.10.2007 r. Uwłaszczenie Sanatorium – zakończenie trwającego ponad 10 lat procesu uwłaszczenia oraz sprzedaż Pawilonu nr 1
 • 2007-2009 Generalny remont i modernizacja bazy zabiegowej 
 • 2009 r. Remont elewacji i termomodernizacja budynku
 • 2012 r. Założenie spółki Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp.  z o. o.
 • 2012 r. Remont dachu, wymiana całego pokrycia
 • 2014 r. Generalny remont pokoi i bazy zabiegowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 2016 - 2017 Adaptacja strychu i remont 3 piętra oraz korytarzy i klatek schodowych
 • 2017 r. Modernizacja kuchni, magazynów i jadalni
 • 2019 r. Budowa schodów zewnętrznych, wykonanie miejsc parkingowych, nasadzenie drzew
 • 2020 r.  Sprzedaż Pawilonu nr 4 -  budynku mieszkalnego
 • 2022-2023 Kompleksowa wymiana wyposażenia wszystkich pokoi i remont bazy hotelowej – ujednolicenie standardu i podniesienie go na wysoki
 • 20.11.2023 r. Zmiana Właściciela Sanatorium na Optima Medycyna S.A.