Zapytanie ofertowe 2023 r.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

 

Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3301D (działka nr 94, obręb Zdrój) na działkę nr 115/4, obręb Zdrój z przebudową chodnika w jego obrębie wraz z projektem organizacji ruchu drogowego na czas wykonania zjazdu.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf

docZałącznik (druk) nr 1 do zapytania ofertowego.doc

docxDRUKI nr 2, 3, 4.docx

docDRUK nr 5 - Umowa.doc

 

 

Dokumentacja projektowa dla zadania:

pdfOpis.pdf

pdfRysunek nr 1 Plan sytuacyjny.pdf

pdfRysunek nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf

pdfRysunek nr 3 Przekroje konstrukcyjne.pdf

pdfRysunek nr 4 Niweleta.pdf

pdfKosztorys ofertowy dla zadania.pdf

pdfDecyzja nr 19/2023 z dnia 27.03.2023 r. Zarządu Powiatu Kłodzkiego.pdf

pdfUzgodnienie projektu zjazdu zwykłego Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.05.2023.pdf